Program Eiendom2021
11.00 - 12.30  Registrering og lunsj 
12.30 - 12.45  Åpningsinnslag og velkommen med moderator Linn Mevold
12.45 - 13.30  Transaksjonsmarkedet - hvor går pengene? 
Arnstein Rød, Managing Director & Partner i Pangea Project Finance
13.30 -14.00 Finansiering og bærekraft – hvilke eiendomsprosjekter vil bankene ha og ikke minst - hvilke prosjekter vil de ikke ha? Ragnhild Fresvik, Sparebanken Vest
 
14.00 - 14.15    Pause 
14.15 -14.45 Endringstakten i leiemarkedet har aldri gått raskere. Hva vil leietakerne ha i dag og hva vil de ha i fremtiden? Anne Bruun-Olsen, Cushman & Wakefield Realkapital
14.45 -15.15 Tilbake til normalen? Hvordan har det vært å drive hotell under en pandemi og hva tror bransjen om fremtiden? Asle Prestegard, administrerende direktør. Scandic Hotels Norge
15.15 -15.45 Pause
15.45 -16.15 Ombruk av byggematerialer er viktig for å øke bærekraften i eiendomsbransjen, men hvordan kan det gjøres i praksis? Rehub by Rambøll, Johanne Thurmann-Moe 
16.15 -17.00 Den grønne bølgen - hvordan kan du som eiendomsaktør bruke den «grønne bølgen» både til fordel for egen virksomhet og for fellesskapet? Cecilie Koch Hatlebrekke (MH Partners), Christine Downing (Deloitte Advokatfirma) og Sturla Hjelmervik (Entra)
17.00 -17.30 Design for Grønn Vekst. Hvordan tar møbelindustrien bærekraft på alvor og hvilke muligheter finnes for deg som eiendomsaktør? Christian Lodgaard, Flokk. 
17.30 --18.00 TBA 
18.00 --18.10 Avslutning
18.10 - 22.00 Afterparty på Hotel Norge

Partnere

PM_Logo_Vertikal_Næring Vest_Burgunder_Coate  d.png
DEL_PRI_RGB.png
Scandic4.png