Søk
  • Torgeir Hågøy

Vil gjøre Norge til et foregangsland for gjenbruk

Bygg- og eiendomsbransjen er en klimaversting. Tiltak i denne sektoren vil derfor ha enorm klimaeffekt.

Liv Kari Eskeland sitter på Stortinget for Høyre. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

– Verden i dag har tre hovedproblemer som må løses. Vi må kutte klimagassutslipp, vi må ta bedre vare på naturen, og vi må få en sirkulær økonomi innenfor jordas tålegrense, sier Liv Kari Eskeland. Hun sitter på Stortinget for Høyre og er medlem av energi- og miljøkomiteen. Hun er tidligere ordfører på Stord og har også i flere år vært fylkesleder for Høyre i Hordaland. Hun er utdannet arkitekt og var i flere år leder for Link Signatur før hun ble ordfører.

– Byggsektoren står for om lag 40 – 50 prosent av materialbruken i samfunnet. Det er betydelig klima og miljøavtrykk fra materialproduksjonen. I tillegg bidrar bygg og anlegg med rundt 20 prosent av avfallsmengden. Så her er det mye å vinne, sier Eskeland.

Hun forteller at sirkulær økonomi er mer enn avfallsgjenvinning, og påpeker at verdien av produktene skal tas vare på så lenge som mulig. – Når presset på naturressursene øker sterkt, må de brukes og gjenbrukes mer effektivt, sier Eskeland.

Regjeringens ambisjon er ifølge henne at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. – Da må bransjer, politikk og sivilsamfunn virke sammen. Det økende fokuset på klima og miljø gjør at jeg er optimist i forhold til å få til en endring i hvordan vi ser på renovering, gjenbruk og det å ta vare på materialer som allerede er tatt i bruk, sier Eskeland.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle