Search
  • Torgeir Hågøy

Vil gjøre Mindemyren til en gedigen materialbank

Mindemyren skal transformeres og mange bygg skal rives. Men i stedet for tradisjonell riving, kan disse byggene i stedet demonteres, slik at materialene kan gjenbrukes?

MATERIALBANK: Mindemyren skal transformeres og i den anledning ser ÅF Advansia på mulighetene for å gjøre hele området til en gedigen maerialbank.

– Vi skal kartlegge og se på mulighetene for å bruke bygningene på Mindemyren som en materialbank, sier Lars C. Pedersen i AF Advansia.

Han arbeider som prosjektutvikler i rådgivingsselskapet ÅF Advansia. Gjennom et nytt pilotprosjekt skal de altså se på om det er mulig å legge eksisterende bygningsdeler inn i en materialbank som kan benyttes i nybyggsammenheng.


Lars Pedersen, ÅF Advansia

Måten dette skal gjøres på, er blant annet ved å laserscanne bygningsdeler og etablere en heldigital database med ombruksmaterialer som vil bli tilgjengelig på Mindemyren.

– Vi har en unik mulighet til å løse de største tersklene for ombruk/upcycling på Minde. Forutsigbarhet med tanke på mengde, transport/lokasjon og logistikk ift miljøgevinst, og ikke minst - etterspørsel. Noe lignende har aldri blitt gjort i denne skalaen i Bergen tidligere. Kanskje heller ikke i Norge. Får vi  dette til kan det brukes som et eksempel på hvordan gjenbruk av byggematerialer kan gjennomføres i praksis, sier Pedersen.

Grunneierne er allerede med i et grunneierforum, som ledes av ÅF Advansia. – Her har man en unik mulighet til å håndtere både logistikk og leveransesikkerhet for brukte materialer. Vi ser for oss en kartlegging av eksisterende bygg i samarbeid med Høyskolen på Vestlandet (HVL) i løpet av vinter/våren 2020. Dette kan danne grunnlag for en materialdatabase som kan presenteres i løpet av neste år, sier Pedersen.

Prosjektet vil basere mye av metodikken på EU-prosjektet Buildings as Material Banks (BAMB). Les mer om dette her: https://cordis.europa.eu/project/rcn/196829/factsheet/en

Vil du høre mer om dette, meld deg på Eiendom2019 nå.

0 comments

Recent Posts

See All

Deloitte, Entra og MH Partners er ikke i tvil, grønt er grommere enn noen gang. Står du igjen på perrongen eller tar du som eiendomsaktør dette virkelig på alvor?

En grønn strategi har gitt en enorm boost for Flokk. Møt Christian Lodgaard fra selskapet på Eiendom2, i morgen.