top of page
Søk
  • Torgeir Hågøy

Vil gjøre Mindemyren til en gedigen materialbank

Mindemyren skal transformeres og mange bygg skal rives. Men i stedet for tradisjonell riving, kan disse byggene i stedet demonteres, slik at materialene kan gjenbrukes?

MATERIALBANK: Mindemyren skal transformeres og i den anledning ser ÅF Advansia på mulighetene for å gjøre hele området til en gedigen maerialbank.

– Vi skal kartlegge og se på mulighetene for å bruke bygningene på Mindemyren som en materialbank, sier Lars C. Pedersen i AF Advansia.

Han arbeider som prosjektutvikler i rådgivingsselskapet ÅF Advansia. Gjennom et nytt pilotprosjekt skal de altså se på om det er mulig å legge eksisterende bygningsdeler inn i en materialbank som kan benyttes i nybyggsammenheng.


Lars Pedersen, ÅF Advansia

Måten dette skal gjøres på, er blant annet ved å laserscanne bygningsdeler og etablere en heldigital database med ombruksmaterialer som vil bli tilgjengelig på Mindemyren.

– Vi har en unik mulighet til å løse de største tersklene for ombruk/upcycling på Minde. Forutsigbarhet med tanke på mengde, transport/lokasjon og logistikk ift miljøgevinst, og ikke minst - etterspørsel. Noe lignende har aldri blitt gjort i denne skalaen i Bergen tidligere. Kanskje heller ikke i Norge. Får vi  dette til kan det brukes som et eksempel på hvordan gjenbruk av byggematerialer kan gjennomføres i praksis, sier Pedersen.

Grunneierne er allerede med i et grunneierforum, som ledes av ÅF Advansia. – Her har man en unik mulighet til å håndtere både logistikk og leveransesikkerhet for brukte materialer. Vi ser for oss en kartlegging av eksisterende bygg i samarbeid med Høyskolen på Vestlandet (HVL) i løpet av vinter/våren 2020. Dette kan danne grunnlag for en materialdatabase som kan presenteres i løpet av neste år, sier Pedersen.

Prosjektet vil basere mye av metodikken på EU-prosjektet Buildings as Material Banks (BAMB). Les mer om dette her: https://cordis.europa.eu/project/rcn/196829/factsheet/en

Vil du høre mer om dette, meld deg på Eiendom2019 nå.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page