Search
  • Torgeir Hågøy

Stadig flere hemmelige salgsprosesser

Updated: Nov 8, 2019

Et stadig mer transparent marked kan paradoksalt gi flere lukkede og hemmelige prosesser.


– Vi opplever aktiviteten i markedet som bra, og holder vi Mongstad transaksjonen utenfor så er vi noenlunde på høyde med rekordåret 2018 så langt i år, sier leder for bergenskontoret til DNB Næringsmegling, Haakon Jard Veidung. Transaksjonsvolumet i Bergen ligger nå på rundt 3,5 milliarder. Ser man bort fra Mongstad-transaksjonen på vel 4 milliarder, så er man altså noen lunde på nivå med 2018.

Veidung forteller at det for tiden er flere lukkede og bilaterale transaksjonsprosesser i Bergen, og at dette kan gjøre at oppleves som «tørrere» enn det i realiteten er.

– Paradoksalt så kan et mer transparent marked føre til nettopp flere lukkede prosesser ettersom selger, i samarbeid med rådgiver, blir tryggere på å oppnå markedspris selv i smalere prosesser, sier Veidung.

En konsekvens av flere lukkede prosesser er at det stilles økte krav til rådgiverne. – Jeg synes det er ufattelig gøy å være del av en organisasjon som har satset både tidlig og tungt på kunnskaps-drevet rådgivning, sier Veidung.

0 comments

Recent Posts

See All

Deloitte, Entra og MH Partners er ikke i tvil, grønt er grommere enn noen gang. Står du igjen på perrongen eller tar du som eiendomsaktør dette virkelig på alvor?

En grønn strategi har gitt en enorm boost for Flokk. Møt Christian Lodgaard fra selskapet på Eiendom2, i morgen.