top of page
Søk
  • Torgeir Hågøy

Må bygge et nytt Paris hver uke i 40 år

Skal verdens byer ta unna forventet befolkningsvekst, må vi bygge et nytt Paris hver uke de neste 40 årene.

Hilde Kristin Njøten i Spacemaker er en av foredragsholderne på Eiendom2019.

– Innen 2060 kommer vi til å være nærmere 10 milliarder mennesker på jorden, og 90 prosent av befolkningsveksten som vil ta oss dit vil finne sted i byer. Dette tilsvarer å bygge et nytt Paris hver eneste uke de neste 40 årene. Derfor trenger vi smartere måter å utvikle byene våre på som sikrer en bærekraftig vekst.

Det sier Hilde Kristin Njøten i Spacemaker, som er en av foredragsholderne på Eiendom2019. Hun mener at vi ved hjelp av datamaskiner og AI (kunstig intelligens) kan skape og teste tusenvis av utforminger på en tomt før planene realiseres.

– Slik kan man finne frem til de beste løsningene som gir god utnyttelse, men samtidig bevarer gode levevilkår som lave støynivåer, tilfredsstillende sol- og dagslysforhold, tilgjengelige uteoppholdsarealer med mer, sier Njøten.

For å få et innblikk i hvordan Spacemaker mener at smart, fremtidsrettet og bærekraftige byer kan utvikles, meld deg på Eiendom2019.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page