Søk
  • Torgeir Hågøy

Kresne leietakere koster både eiere og miljøet dyrt

Leietakerne har god betalingsvilje, men de oppleves som stadig mer kresne. Huseiere må i dag ofte ut med både tre og fire års leieinntekter for å finansiere nye leietakeres tilpasningskrav.

TILPASNINGER: Leietakerne blir stadig mer kravstore, noe som er negativt i et bærekraftsperspektiv.

– Aktørene i Bergen oppgir at de bruker i snitt 7000 kroner per kvadratmeter, men flere oppgir også å ligge over 10.000 per kvadratmeter for å tilpasse arealene til nye leietakere. Det tilsvarer tre til fire års leie selv på toppbeliggenheter i Bergen, sier analysesjef i DNB Næringsmegling, Thomas Ramcilovic. Fullstendig galskap Miljø og bærekraft har et stadig økende fokus i eiendomsbransjen, men ifølge DNB Næringsmegling er det fortsatt lite fokus på dette fra leietakerne. De opplever nemlig kravet om leietagertilpasninger som økende. – I vår siste investorundersøkelse var en av de store frustrasjonene blant investorene at flotte kontorlokaler skrotes for tilpasning til nye leietagere, tross at eksisterende løsninger er fullt ut brukbare. Flere investorer påpeker at utviklingen de ser med stadig mer kravstore leietagere er fullstendig galskap, skriver analytiker Magnus Havikbotn Jacobsen.

Koster mest i Bergen Mens leietakerne i Bergen altså oppgir et snitt på 7000 kroner per kvadratmeter, så er tilsvarende nivå i Oslo på 8000 kroner kvadratmeteren. Noe aktører oppgir også at de har lagt ut helt opp til 20.000 kroner kvadratmeteren i tilpasninger. DNB Næringsmegling estimerer at omfanget av slike leietagertilpasninger kun i Oslo, Asker og Bærum å være i størrelsesorden 6-7 milliarder kroner årlig. - I Bergen går det marginalt mindre til leietagertilpasninger, men leien er også lavere. Ser man på hvor mange års leie som i gjennomsnitt går til leietagertilpasninger, er Bergen faktisk dyrest sammenlignet med de andre store norske byene. Også Oslo, sier Havikbotn Jacobsen.

Må settes på dagsorden DNB mener at gårdeierne i større grad bør tilby mer standardiserte løsninger i kontorbyggene, og på den måten sette en begrensning på omfanget av tilpasningene som gjøres. – Meglerstanden, og da særlig søkermeglerne, vil kunne bidra gjennom å sette temaet på dagsorden hos leietagerne og justere kravspesifikasjonene som settes. Sist, men ikke minst er det helt avgjørende at leietagerne tar ansvar og krever mindre skreddersøm og i større grad gjenbruker eksisterende løsninger, sier Havikbotn Jacobsen.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle