top of page
Søk
  • Torgeir Hågøy

Ingen plukker det råtneste eplet i kurven

Oppdatert: 10. mar. 2022

Bærekraft er ikke bare ord, for eiendomsaktørene handler det om å være attraktiv for både leietakere, investorer og banker.

Sturla Hjelmervik fra Entra, Christine Downing fra Deloitte og Cecilie Koch Hatlebrekke fra MH Partners.

Bærekraft er hetere enn noen gang, men hvordan skal du som eiendomsaktør forholde til alle nye regler, retningslinjer og rapporteringskrav? – Trenger du bankfinansiering for eiendomsprosjekter, tiltrekke deg leietakere, være et attraktivt target eller oppfylle regulatoriske og tekniske krav. Bærekraft er en forretningsmulighet ved finansiering, i kontrakter, i due diligence prosesser og for styrets arbeid, sier partner og advokat i Deloitte Advokatfirma, Christine Downing.

Samme med Cecilie Koch Hatlebrekke fra det nyetablerte bærekraft-advokatfirmaet MH Partners vil Downing presentere konkrete eksempler på hvordan bærekraft kan benyttes som et verktøy. Duoen komplementeres av Sturla Hjelmervik fra Entra, som vil gi input på hvordan Bergen Næringsråds ressursgruppe arbeider med å få kommunen til å være en aktiv bidragsyter i eiendomsbransjens arbeid mot en sirkulær økonomi. – Jeg vil også si litt om hvordan vi i Entra jobber med bærekraft og hvordan vi i praksis benytter dette som et konkurransefortrinn, sier Hjelmervik.

– Vi vil gi dere gode innspill på hvordan dere som eiendomsaktører kan bruke den «grønne bølgen» både til fordel for egen virksomhet og for fellesskapet, sier Hatlebrekke.

Tema de tre vil komme inn på er:

* Hvorfor er bærekraft noe som eiendomsbransjen skal bruke tid og ressurser på, og hvordan kan den enkelte aktør snu trenden?

* Hva er ESG, og hva er mest relevant for eiendomsbransjen?

* Særlige krav til bransjen (Bream standard + EU Taksonomi)

* Eksempler på at bærekraft har blitt juss og juss har blitt bærekraft:

* Finansiering – krav fra bankene

* Kontraktskrav – leiekontrakter / kjøpsavtaler / underleverandører

* M&A – justering av fokus i due diligence prosesser

* Styrets ansvar

* Bergen Næringsråd og Ressursgruppens arbeid. Hvordan kan vi få til en hurtigfil for plan- og byggesaker i Bergen? Hvordan kan bransjen være en del av løsningen i stedet for å være en del av problemet når det gjelder bærekraft

* Bærekraft fra et eierperspektiv

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page