top of page
Søk
  • Torgeir Hågøy

Hun tar pulsen på leiemarkedet

Oppdatert: 28. feb. 2022

Anne Bruun-Olsen snakker daglig med både små og store leietakere over hele landet. Hva vil de egentlig ha når de er på jakt etter nye arealer, post corona?

Anne Bruun-Olsen fra Cushman & Wakefield Realkapital, bergenser i hjertet.

– Korona har satt større fart på de trendene vi så før pandemien. Det betyr at digitalisering, fleksibilitet i både arbeidshverdag og leieforhold er noe som vektlegges stadig tyngre. Dette er noe alle gårdeiere må ta inn over seg, sier Anne Bruun-Olsen, partner og leder for leietakerrådgivning hos Cushman & Wakefield Realkapital. Hun er bergenser og utdannet ved NHH, men hun har jobbet i Oslo hele sitt voksne liv. Få, om noen, har jobbet mer med leietakere enn henne. De siste 25 årene har hun bistått noen av landets største, men også en rekke mindre aktører, i jakten på og utvelgelsen av nye arealer. I Bergen har hun blant annet hatt gleden av å jobbe med TV2 i Bergen i forbindelse med etablering av Media City – Bevisstheten rundt kontorene funksjon har blitt en helt annen enn den var tidligere. I dag sees kontoret på som et verktøy for å nå selskapenes ambisjoner. Da er det ikke vilkårlig hvordan de utformes. Korona har satt fart på de trendene som allerede var i emning, noe som får konsekvenser også for gårdeierne. – Kundene, altså leietakerne, er usikre på arealdisponering og arealbehov fremover, men er mer sikre på at de ønsker seg større grad av «hybridkontorer». Samtidig er de nødt til å møtes for å bygge kultur, kreativitet samhold og tilhørighet. Vi opplever imidlertid at koronaeffekten ikke er tatt helt ut ennå og at mange er litt avventende, de tester ut og ser det litt an, sier Bruun-Olsen.

Anne Bruun-Olsen kommer på Eiendom2 for å snakke mer om utviklingen i leiemarkedet og hva leietakerne egentlig vil ha.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page