top of page
Søk
  • Torgeir Hågøy

Hjelper Europa å stake ut kursen

Utfordringene står i kø, men forskning og innovasjon kan løse mange av de, også for eiendomsbransjen. Finnes det muligheter i EU-systemet for fremoverlente eiendomsaktører fra Bergen?

Anita Krohn Traaseth sitter i styret for Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og er en av foredragsholderne på Eiendom2022.

– Å få sitte ved bordet å sette retning for så store midler, og å gi innspill på fremtidens innovasjonspolitikk, det er jo en mulighet man bare må ta, sier Anita Krohn Traaseth, da hun blir spurt hvorfor hin takket ja til å sitte i styret for Det europeiske innovasjonsrådet (EIC).

Den tidligere direktøren for Innovasjon Norge er en av foredragsholderne på Eiendom2022. Her vil hun komme inn på hvilken retning Europa ser i når det gjelder innovasjon, samt om de enorme mulighetene som finnes for fremoverlente norske aktører i EU-systemet, samt hva EU legger til grunn for sine investeringer.


– Jeg vil gratulere Anita Krohn Traaseth med utnevnelsen som medlem av styret for Det europeiske innovasjonsrådet. Utviklingen av EIC er strategisk viktig for Norge og for norske vekstbedrifter. Det er ikke gitt at Norge får et medlem i denne type styrer, så dette er veldig positivt, sa næringsminister Jan Christian Vestre, da det ble kjent at Krohn Traaseth fikk styreplassen.

Styret for EIC skal gi strategiske innspill til Europa-kommisjonen for utforming og implementering av disse aktivitetene. Det er satt av 100 milliarder kroner til utlysninger på dette området i perioden 2021-2027, og norske miljøer har hittil gjort det svært godt i konkurransen om midler fra ordningene i EIC.

– Hva er den viktigste utfordringen for europeiske bedrifter nå fremover, slik du ser det, spør Shifter i et intervju knyttet til vervet.

– Største utfordringen er å bygge flere sterke, innovative vekstbedrfiter og klynger som kan konkurrere globalt, og det som er spennende med dette vervet er at miliardene skal støtte mer banebrytende prosjekter som har problemer med å finne privat kapital, svarer Krohn Traaseth. Vil du høre mer om hva som rører seg i EUs indre korridorer, da bør du ta turen til Eiendom2022, 30. november i Bergen.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page