top of page
Søk
  • Torgeir Hågøy

Her bygges fremtiden med brukte byggematerialer

Oppdatert: 30. okt. 2019

På Sotra er Sartor Holding i gang med et pionerprosjekt som viser vei for hvordan man kan bygge nytt med gjenbruksmaterialer.

GJENBRUK: Dette bygget skal reises, utelukkende med gjenbrukte byggematerialer.

Fredrik Barth, Vill Urbanisme

 Dette blir Norges første bygg av 100 prosent gjenbrukte og oppsirkulerte materialer, sier Fredrik Barth fra Vill Urbanisme, som leder prosjektet på vegne av Sartor Holding. – Vi har konstruksjon, tekking, interiør, utomhus og det hele av ulike produserte materialer til akkurat dette prosjektet. Vi lager shingel av gamle ventilasjonsrør, nye vinduer av gamle vinduer og gulv og vegger av oppsirkulerte byggematerialer. Dette blir rålekkert, sier en engasjert Barth.

Prosjektet springer ut av to arbeider, en mulighetsstudie som ble hetende «Bærekraftige Straume». Her viser Vill Urbanisme, på vegne av Sartor Holding, hva som skal til for å skape et bærekraftig bo- og leveområde på Straume. I studien ble alle FNs bærekraftsmål lagt til grunn for arbeidet. Hovedfunnene var at området manglet folk og offentlige grønne områder. – I vårt forslag arbeidet vi derfor med å legge til rette for ulike boligprosjekter og sette av plass til fremtidig park. Samtidig, og dette var begynt på før vårt prosjekt, har Sartor Holding tegnet en sentrumspark, Sartorlunden, sammen med Rainer Stange i Dronninga Landskap. Parken ble nylig åpnet, og ble på mange måter et synlig tegn på den nye bærekraftige visjonen en forsøker å skape, sier Barth.

Når de gjelder det konkrete gjenbruksprosjektet, så har det i Sartorlunden stått en gammel låvebygning. Sartor Holding utfordret Vill Urbanisme på å lage en paviljong av bygningen, supplert med gjenbrukte og oppsirkulerte byggematerialer fra ulike riveprosjekter i kommunen. – Gjenbrukspaviljongen tegnet i løpet av 2019, og skal bygges våren 2020. Bygget på cirka 90 kvadratmeter, blir dermed et tegn på hva fremtidens bygg kan være, mens parken representerer fremtidens Sotraby, sier Barth.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page