Søk
  • Torgeir Hågøy

Tror grønne prosjekter vil vinne kapitalkappløpet

Andelen kapital som vil inn i grønne prosjekter har mangedoblet seg de siste årene. Tar du ikke dette på alvor kan det trolig bli krevende å få finansiering fremover.

Kristin Halvorsen, Cicero

Grønne obligasjoner er på full fart inn i det norske eiendomsmarkedet, og både OBOS og Entra har benyttet seg av dette i sine utviklingsprosjekter.  – Over tid fører Grønne Obligasjoner til at finansnæringen priser klimarisiko, og vi forventer bedre tilgang på kapital og mer gunstige priser på kapital på slike obligasjoner, sier Kristin Halvorsen.


Den tidligere finansministeren og SV-lederen er en av foredragsholderne på Eiendom2018. I dag er hun direktør i CICERO Senter for klimaforskning. Hun forteller at grønne obligasjoner kobler de som har grønne prosjekter til investorer som tenker bærekraftig og langsiktig. Det har de siste årene vært en eksplosiv utvikling når det gjelder volumet av slike obligasjoner. Mens markedet for grønne obligasjoner i 2005 var på 2 milliarder dollar globalt, så vil det i år trolig passere 200 milliarder dollar globalt. Det betyr at andelen kapital som vil inn i bærekraftige prosjekter øker kraftig. Den naturlige konsekvensen er at andelen kapital som vil inn i ikke-bærekraftige prosjekter faller som en stein.

– I Sverige for eksempel, hvor det har vært mange grønne obligasjoner særlig innenfor eiendomsbransjen, må man nå være forberedt på å begrunne hvorfor en obligasjon ikke er grønn, sier Halvorsen.

Vil du høre mer om grønne obligasjoner og hvordan dette påvirker eiendomsbransjen? Meld deg på Eiendom2018

0 kommentarer