Søk
  • Torgeir Hågøy

Mener miljøsmarte løsninger er et konkurransefortrinn

Miljøsmarte og bærekraftige løsninger er viktig for å være fremst i konkurransen blant entreprenørene. Det mener Veidekke entreprenør som er en foredragsholderne på Eiendom2019.

SATSER: Veidekke tar bærekraft på alvor. (Foto: Veidekke)
Birte Almeland, Veidekke Entreprenør

– Vi merker at det er et skifte i markedet på miljøfeltet, spesielt innenfor klima og energi, men også i bredden av miljøkrav. Oppmerksomheten er i tillegg stor innenfor avfall og sirkulær økonomi, sertifisering og ikke minst klimagassregnskap både for materialene og på byggeplassene, sier leder for Veidekke Bygg Vest, Birte Almeland.

Vil bruke makten sin Satsingen på bærekraft, energi og miljø er ifølge Almeland tungt forankret i hele Veidekkes organisasjon, både innen eiendom, bygg, anlegg og industri, helt fra toppledelsen og ut i prosjektene. – Vi ønsker å ligge i forkant og tilby våre kunder de beste tilgjengelige miljøløsningene, det være seg bruk av material, energiløsninger, sertifisering av bygg samt løsninger i produksjon, sier Almeland. Hun forteller også at de også vil bruke sin innkjøpsmakt til å skape marked for nye og klimavennlige løsninger i næringen.  – Når vi for eksempel gikk til innkjøp av verdens første elektrisk oppladbare gravemaskinen i 26 tonns klassen viser vi at det er mulig med utslippsfrie maskiner i den størrelsen, sier hun.

Legger til rette for gjenbruk

Også i egne prosjekter tenker selskapet miljø. Lysgården, som er Veidekkes nye kontorbygg i Trondheim, er ett av Nord-Europas mest moderne kontorbygg. Også Fantoftparken, som skal bli selskapets nye kontor i Bergen, har spennende energi- og miljøløsninger blant annet med solceller med batteribanker, regnvannstank til forkjøling av ventilasjonsluften og bruk av massivtre som reduserer klimagassutslippene i bygget. Fantoftparken sertifisers til Breeam Excellent. – Vi fokuserer også på reduksjon av avfall fra våre prosjekter. Gjennom høy kildesortering gis det mulighet for at materialer kan ombrukes og gjenvinnes. Et eksempel her er at vi i et prosjekt nå tester ut materialgjenvinning av brukt isolering. Vi legger også til rette for sirkulære løsninger – både ved prosjektering og gjennomføring av nye bygg samt ved riveprosjekt gjennom kartlegging og ombruk av materialer. Et eksempel er at hulldekker fra Regjeringskvartalet skal brukes inn i et annet bygg, sier Almeland.

Liker å bli utfordret Hun forteller at mange store kunder, spesielt offentlige, setter premissene og er drivere i utviklingen. – Vi liker tydelige og utfordrende miljøkrav. Det optimale er når vi kan drive utviklingen sammen med kundene i prosjekter som vi prosjekterer og bygger, sier Almeland.

Stadig flere av deres kunder stiller krav til at deres bygg skal være miljøsertifiserte, for eksempel BREEAM.

– Som entreprenør og eiendomsutvikler vet vi at det ikke er teknologien som hindrer oss, men at vi må ha fokus på arbeidsprosessene og sikre at kundene skjønner at tidlig involvering av oss i prosjektene er nødvendig, sier Almeland.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle