top of page
Søk
  • Torgeir Hågøy

Alvorlig forverring av trusselbildet – hva betyr det for næringslivet?

Russlands krig mot Ukraina har gitt et trusselbilde i Norge som vi ikke har sett siden andre verdenskrig. Hva betyr det for lokalt næringsliv og eiendomsaktører i Bergen? Tar vi det nye verdensbildet på alvor?

Odin Johannessen, kommer til Eiendom2022. (Foto: Forsvarets Forum)

Tidligere generalmajor og flereårig sjef for Hæren, administrerende direktør for Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), Odin Johannessen, kommer til Eiendom2022. – Jeg tror mange bedrifter ser på etterretningstrusselen som noe abstrakt og irrelevant, noe de ikke er utsatt for og ikke trenger å forholde seg til. Vi mener derfor det er viktig å dele konkrete eksempler på hvordan etterretningsaktiviteten foregår, for å gi bedrifter økt motivasjon til å beskytte sine verdier mot denne trusselen, sier Johannessen. Han forteller at informasjon om norsk teknologi, kunnskap og kritisk infrastruktur er ettertraktet av utenlandske etterretningstjenester. Norske høyteknologibedrifter opplever jevnlig å bli utsatt for mistenkelig aktivitet i form av digitale angrep, rekrutteringsforsøk og annen innhenting. – I praksis ser vi at dette rammer norske bedrifter jevnlig, sier Johannessen.


NSR legger til rette for samarbeid på tvers av sektorer og bransjer, i den hensikt å kartlegge, forebygge og hindre de sikkerhetstrusler som næringslivet står overfor. NSR skal legge til rette for effektivt og tillitsfullt samarbeid på tvers av sektorer og bransjer, i den hensikt å kartlegge, forebygge og bekjempe hele bredden av sikkerhetstrusler som vårt næringsliv står overfor.


Vil du vite mer om hvordan Johannessen vurderer sikkerhetssituasjonen i Bergen og hos det bergenske næringsliv, da må du melde deg på Eiendom2022.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page